Urząd Celny w Przemyślu

 

kod identyfikacyjny jednostki: 401000

 

Dane teleadresowe

Adres: ul.Zaciszna 7, 37-700 Przemyśl
Telefon: (+48) 16 675-23-00, fax. (+48) 16 675-23-47
e-mail: ucprzemysl@prz.mofnet.gov.pl
godziny urzędowania: poniedziałek- piatek 7.00- 15.00

Naczelnik Urzędu Celnego w Przemyślu:  kom. Joanna Szpilka

 

Właściwość miejscowa:

Urząd Celny w Przemyślu obejmuje swoją właściwością miejscową obszar powiatów: jarosławskego, lubaczowskiego, przemyskiego, przeworskiego oraz miasto Przemyśl

Naczelnikowi Urzędu Celnego w Przemyślu podlegają następujące Oddziały Celne:


- Oddział Celny w Przemyślu

- Oddział Celny w Medyce

- Oddział Celny Kolejowy Przemyśl - Medyka

- Oddział Celny w Jarosławiu

- Oddział Celny w Korczowej

- Oddział Celny w Budomierzu

- Miejsce wyznaczone w Werchracie


 


Urząd Celny w Przemyślu obecnym kształcie działa od 1 maja 2004r. W chwili obecnej podlega mu siedem oddziałów celnych, z czego pięć to oddziały graniczne, a dwa – wewnętrzne. Oddziały graniczne dzielą się na drogowe (Medyka i Korczowa) oraz kolejowe. 

Oddziały celne w Medyce i Korczowej zlokalizowane są na głównych trasach tranzytowych prowadzących z zachodu na wschód. Przez wymienione przejścia graniczne przemieszczają się zatem nie tylko transporty kierowane docelowo na Ukrainę, ale również jadące tranzytem przez ten kraj.

 

Wewnętrzne oddziały celne znajdują się na obszarze Unii Europejskiej i dokonują kontroli towarów oraz zgłoszeń celnych kierowanych z tego obszaru do państw trzecich (nie będących członkami Wspólnoty) oraz niektórych przesyłek przywożonych z państw trzecich na obszar celny Wspólnoty.